Εκδόσεις

Benchmarking policy measures for gender equality in science

ISBN: 92-79-07619-0
European Commission , 2008, EN


Gender Toolkit and Training in EU funded research

European Commission , 2010, EN


Gender Equality Index 2009

Social Watch , 2010, EN


Guidelines for Gender Equality Programmes in Science

FP7 project "Practising Gender Equality in Science" (PRAGES), 2010, EN


Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics

AAUW , 2010, EN


Gender Equality Report- Sixth Framework Programme

European Commission, 2008, EN


Manual for gender mainstreaming

European Commission, 2009, BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV


Report on equality between women and men

ISBN: 978-92-79-07961-0
European Commission, 2009, EN, FR, DE


Preliminary results of She Figures

European Commission, 2009, EN


Monitoring Progress Towards Gender Equality in the 6th Framework Programme

ISBN: 978-92-79-12995-7
European Commission , 2009, EN


The gender challenge in research funding: assessing the European national scenes

ISBN: 978-92-79-10599-9
European Commission, 2009, EN


Mapping the Maze: Getting more women to the top of research

ISBN: 978-92-79-07618-3
European Commission, 2009, EN


Women in Science- compelling stories of the heroines of science

ISBN: 978-92-79-11486-1
European Commission, 2009, EN


Integrating Science in Society issues in Scientific Research

ISBN: EUR22976
European Commission, 2007, EN


Monitoring progress towards Gender Equality (in the 6th Framework Programme): Science and Society, Citizens and governance in a knowledge-based society

ISBN: EUR 23342
European Commission, 2008, EN


Mapping the maze: Getting more women to the top in research

ISBN: EUR23311
European Commission-DG Research, 2008, EN


When Research Works for Women

ISBN: 0-9756822-1-0
Project Report (M. Dever, Z. Morisson, B. Dalton, S. Tayton), 2006, EN


Στατιστικά στοιχεία εκπαίδευσης και δείκτες ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (επεξεργασία στοιχείων: ΚΕΘΙ), , EL


Προτάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών φύλου και ισότητας στα Πανεπιστήμια

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΠΣ για θέματα Φύλου και Ισότητας), 2005, EL


Οι Εθνικές Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), 2005, EL


Φύλο και Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα: Προωθώντας Παρεμβάσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), 2003, EL


A Strategy for Women in Science, Technology & Engineering

DTI /Office of Science and Technology, 2003, EN


Women and science-Excellence and innovation: Gender equality in science

ISBN: 92-894-9905-2
European Commission, 2005, EN


Women in Science and Technology: The Business Perspective

ISBN: 92-894-9905-2
European Commission, 2006, EN


She Figures 2006: Women and Science, Statistics and Indicators

ISBN: 92-79-01566-4
European Commission , 2006, EN