Προκηρύξεις

Πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών"
Πρόγραμμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΟΜΜΕΧ

Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2013
Πρόγραμμα "Επιστήμη στην Κοινωνία"
Πρόγραμμα:

Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες" - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Προκηρύξεις 2007-2013

Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2013
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Πρόγραμμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Προκηρύξεις 2007-2013

Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2013
Πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"
Πρόγραμμα:

Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία" - 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο

Προκηρύξεις 2007-2013

Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2013