Νέα


Το Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών "ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ" στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών


Η Δ΄ Γενική Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών "ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ" πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μελετών "Χαρτογράφηση του επιστημονικού χώρου του ελληνικού γυναικείου ερευνητικού δυναμικού", που εκπονείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, και "Η Ελληνίδα ερευνήτρια στη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία" που εκπονείται από την εταιρία στατιστικών μελετών QUANTOS Α.Ε.

Οι παρερισκόμενοι είχαν την ευκαρία να παρακολουθήοσυν το ντοκιμαντέρ "Η Ελληνίδα ερευνήτρια στην επιχείρηση" και να επισκεφτούν την  έκθεση φωτογραφίας "Η εικόνα του/της επιστήμονα στην Ελλάδα, 1900-1980. (Εν)τοπισμένες ταυτότητες-ταυτότητες τόπων" που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

[6/12/2007]