Καλωσήρθατε στο δικτυακό τόπο της Χαρτογράφησης
των Ελληνίδων ερευνητριών

Το έργο "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" στοχεύει στην ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών που απασχολούνται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Οι δείκτες και τα στατιστικά αποτελέσματα συμβάλλουν στην αξιολόγηση της θέσης και της εξέλιξης των ερευνητριών του δημόσιου τομέα, στη σύγκριση με διεθνή δεδομένα και στην αξιολόγηση των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης "Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ" (Γ' ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4, Πράξη 8.3.4/2). Οι δράσεις που εντάσσονται στο έργο είναι οι ακόλουθες:

  • Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της κατάστασης των ερευνητριών στο Δημόσιο Τομέα.
  • Αποτύπωση της συμμετοχής των ερευνητριών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων του Δημοσίου Τομέα.
  • Πιλοτική καταγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών που έχουν εκπονήσει γυναίκες σε θέματα φύλου, οικογένειας, εργασίας, πολιτικής και ισότητας (Ειδικευμένη Θεματολογία).
  • Συγκρότηση ελληνικής βιβλιογραφίας και διεθνούς αρθρογραφίας στην Ειδικευμένη Θεματολογία από Ελληνίδες ερευνήτριες την πενταετία 2000-2005.

Μέλη και Επιτροπές του Δικτύου "Περικτιόνη" (pdf)

Βίντεο για το Δίκτυο "Περικτιόνη"

Παρουσίαση έργου (ppt) 

Φυλλάδιο έργου (pdf)