Νέα


Υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών στην αναζήτηση και πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ


Oι γυναίκες που εισάγονται σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα έχουν σπάσει το φράγμα παραδοσιακά θεωρούμενων "ανδρικών" σχολών. Ωστόσο:

  • ο αριθμός των γυναικών που επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο υπολείπεται κατά πολύ εκείνου των ανδρών. Η τάση αυτή ερμηνεύεται από τα υπάρχοντα κοινωνικά στερεότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες δεν είναι αναγκαίο να επενδύουν περαιτέρω στις σπουδές τους, καθώς αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον αναπαραγωγικό και μητρικό τους ρόλο
  • η ανεργία των πτυχιούχων γυναικών είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτή των ανδρών, ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας διαρκώς εντείνεται. Παράλληλα, απαιτείται συχνότερα τόσο η εξειδίκευση όσο και η διεπιστημονικότητα για την κατοχύρωση μιας καλύτερα αμειβόμενης θέσης εργασίας 
  • ο ι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες, είναι λιγότερο καλά πληροφορημένες για τις δυνατότητες-ευκαιρίες που έχουν για μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και για τις μελλοντικές προοπτικές  μιας τέτοιας επιλογής.

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) είναι γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που εδώ και χρόνια αφουγκράζεται τις ανάγκες και προβάλλει τα δικαιώματα της σύγχρονης επιστήμονος. Έχοντας υπ’ όψιν του τα παραπάνω, επέλεξε να συνεργαστεί με τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστημόνων "Μαρία Κιουρί" (Παράρτημα Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Marie Curie Fellows Association, MCFA-Hellas) και από κοινού να αναλάβουν δράση για την "υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών στην αναζήτηση και πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών", μέσα από τη λειτουργία ενός "προτύπου" κέντρου πληροφόρησης και παροχής διεπιστημονικών υπηρεσιών. Το κέντρο θα φιλοξενείται στα γραφεία του ΣΕΕ (Βουλής 44α , 1ος όροφος) και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση" - Μέτρο 1.6: "Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ".

Στα πλαίσια της λειτουργίας του εν λόγω κέντρου πληροφόρησης θα υλοποιηθούν, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2007 και Μαίου 2008, οι ακόλουθες δράσεις:

1. Διοργάνωση τριών (3) εργαστηρίων (workshops)

Σε κάθε εργαστήριο θα συμμετέχουν 15 γυναίκες επιστήμονες, η επιλογή των οποίων θα γίνει μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν έκθεση απόψεων και ανησυχιών των συμμετεχουσών, βιωματικές ασκήσεις (παίξιμο ρόλων, ασκήσεων ευαισθητοποίησης) και ανοιχτές συζητήσεις (debates) με μοντέλα ρόλων κατά φύλο. Κάθε εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε διαφορετικό επιστημονικό πεδίο: το 1ο στις επιστήμες της ζωής, το 2ο στη μηχανική (Engineering) και το 3ο στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

2. Διοργάνωση τριών (3) επιμορφωτικών διαλέξεων

 Οι διαλέξεις θα είναι ανοιχτές και θα περιλαμβάνουν :

  • Παράθεση των διαθέσιμων επιλογών για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς και τρόπους αναζήτησής τους, με έμφαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 
  • Παρουσίαση δυνατοτήτων διεκδίκησης ατομικής υποτροφίας από Ελληνικούς και Διεθνείς φορείς (π.χ. Ερευνητικά ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιδρύματα χορήγησης υποτροφιών, κ.λ.π.) 
  • Προβολή ιστοριών επαγγελματικά επιτυχημένων γυναικών επιστημόνων (μοντέλα ρόλων κατά φύλο) που ακολούθησαν το επάγγελμα του ερευνητή.

Οι επωφελούμενες θα πρέπει να είναι γυναίκες πτυχιούχοι ΑΕΙ, άνω των 22 ετών, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή/και μετα-διδακτορικό επίπεδο και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την βιβλιοθήκη του ΣΕΕ για την αναζήτηση των πληροφοριών. Οι ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση στον ΣΕΕ. Πληροφορίες:

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων
Τηλέφωνο: 210 3234268
Email: see1924@otenet.gr
[3/7/2007]